De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem verheffen!

Exodus 15:2

WELKOM

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3: 16

Welkom op de site van de Christelijke Gereformeerde Kerk Rijnsaterwoude.

 

Bent u als lezer niet bekend met het kerkelijke leven maar ervaart u wel dat het leven van de wereld geen voldoening geeft en nog minder toekomst heeft, of loopt u met vragen die betrekking hebben op welke wijze u met God verzoend kunt worden, kom dan gerust eens luisteren. Dat kan ook via internet. De preken en andere bijeenkomsten worden live uitgezonden en bewaard, zodat deze op een later tijdstip nog te beluisteren zijn.

 

Iedereen is uiteraard van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen. Wilt u meer weten over het christelijk geloof of bent u op zoek naar een kerk, dan nodigen we u hartelijk uit contact op te nemen.

Contact

Er is een ringleiding aanwezig.
Er is een voorziening voor rolstoelen aanwezig.
ANBI-transparantie