Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsaterwoude
 

Geschiedenis CGK Rijnsaterwoude

 
 
 

De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem verheffen!

Exodus 15:2

 

Ontstaan CGK Rijnsaterwoude

Hoe is de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsaterwoude er gekomen? Het begon met de komst van de familie M. van der Zwan in het jaar 1897.

In Rijnsaterwoude waren het de gebroeders Veldhuizen die een bodedienst runden op Amsterdam, Gouda en Leiden, en daarbij werd met name de kaashandel lucratief. Vanwege de gestage toename van het werk werd een advertentie geplaatst voor een vervanger op de veerdienst.


Van der Zwan was schipper op een haringlogger in Scheveningen, waar zijn voorgeslacht eeuwenlang vissers waren geweest. Maar de nieuwe tijd diende zich aan; ook schipper Van der Zwan moest in het vervolg op zondagmiddag de netten uitzetten, en dus werken op de dag des Heeren. Dat kon Van der Zwan echter niet, vanwege een leven dicht bij de Heere. Er bleef voor hem dus niets anders over dan uit te kijken naar ander werk.

Op een dag keek hij de Rijnbode in en zag een advertentie: “te Koop een veerdienst. Inlichtingen bij de gebroeders Veldhuizen te Rijnsaterwoude”. Waarschijnlijk wist hij niet eens waar dat plaatsje lag, maar blij dat de Heere zijn gebed verhoord had heeft hij meteen gesolliciteerd. Een reis naar Rijnsaterwoude werd gedaan, met als gevolg dat hij werd aangenomen als beurtschipper op de voornoemde plaatsen. Op 18 juni 1897 verhuisde hij met zijn gezin naar Molenpad 141 te Rijnsaterwoude. Dat zal toch best een moeilijke weg voor hem zijn geweest; het verlaten van Scheveningen, waar hij geboren was, getrouwd met Adriana Taal, en waar zijn oudste kinderen geboren werden. Hij ging als Abraham naar een onbekende toekomst, maar wel met vrede in het hart

 

In Rijnsaterwoude was toentertijd een hervormde kerk en ook een vrije gereformeerde gemeente, waar de gebroeders Veldhuizen en hun stiefvader Pieter van der Graaf kerkten. Het lag dus voor de hand dat hij daar naar de kerk zou gaan. Het ging er echter zo heel anders toe dan in de hervormde kerk van Scheveningen, dat Van der Zwan zich hierbij niet aan durfde te sluiten.

Met zijn gezin is hij toen lid geworden in de CGK van Aarlanderveen, hetgeen een lange zondagse wandeling inhield (± 15 km), en dat in weer en wind. Later is hij lid geworden van de gemeente Oudshoorn (nu Alphen aan den Rijn). Maar na de dood van Pieter van der Graaf zag hij gelegenheid stappen te ondernemen om te komen tot oprichting van een CGK ter plaatse, en ging hij naar ds. H. Janssen te Leiden om inlichtingen. Deze heeft vervolgens binnen de classis overleg gepleegd, en na de zomer van 1906 is het ogenblik aangebroken, en wordt op 6 september de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsaterwoude geïnstitueerd.